Dosavadní zkušenosti firem a vysokých škol v oblasti energetiky prokazují, že vytvoření silného partnerství podporujícího odborné praxe a stáže s vazbou na společné projekty je nezbytně nutné. Podpůrným cílem je příprava a realizace interaktivních seminářů a workshopů, časopisu, vytvoření komunikační platformy a dlouhodobý rozvoj sítě partnerské spolupráce v oblasti energetiky pro rozvoj klíčových kompetencí a systému pravidelných odborných praxí ve veřejném i soukromém sektoru.

e-Časopis ENERGETICKÝ PARTNER

casopis-stavebni-partner-titulka

Právě vyšlo 7. číslo e-časopisu ENERGETICKÝ PARTNER, který obsahuje odborné články z oblasti výzkumu a vývoje energetiky. Na e-časopisu se podíleli Moravskoslezský energetický klastr, VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně.

Aktuality

Závěrečná konference dne 27.5.2014

30.4.2014

Moravskoslezský energetický klastr pořádá závěrečnou konferenci k projektu Partnerství v oblasti energetiky, která se bude konat 27.5.2014 v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO. Na konferenci bude zhodnocena realizace projektu, jeho výstupy a zkušenosti ze spolupráce firem působících v oblasti energetiky, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Vysokého učení technického v Brně.

Energetický kongres dne 15.-16.4.2014

17.3.2014

Moravskoslezský energetický klastr připravuje ENERGETICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí, který se uskuteční ve dnech 15.-16.4.2014 na VŠB-TUO, Fakultě stavební. Hlavním tématem kongresu je spolupráce a vytvoření partnerství v oblasti energetiky mezi VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a členy Moravskoslezského energetického klastru. Účelem partnerství je výměna informací, poznatků a prohlubování spolupráce v oblasti energetiky.

Výběrové řízení – Zahraniční jazykové kurzy

9.9.2013

Zadávací dokumentace Příloha č.1 – Čestné prohlášení o splnění základních předpokladů Příloha č.2 – Čestné prohlášení o způsobilosti Příloha č.3 – Návrh smlouvy Odpovědi na dotazy k VŘ_01 Odpovědi na dotazy k VŘ_02 Smlouva s dodavatelem

Konference PDeS 2013 dne 27.9.2013

30.8.2013

Moravskoslezský energetický klastr připravuje mezinárodní konferenci PDeS 2013, která se uskuteční dne 27.9.2013 ve Velkých Karlovicích

Slavnostní uvedení trigenerační jednotky MSEK do provozu

25.1.2013

MS Deník – 25.1.2013: Moravskoslezský energetický klastr spouští do provozu výzkumné zařízení – trigenerační jednotku

Název projektu: Partnerství v oblasti energetiky | Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0080