Témata praxí

Dalkia a.s.

 • Návrh hospodárného využití transformátorů a kogeneračních jednotek v technologii TONAK Nový Jičín
 • Návrh řešení přímé dodávky silové elektřiny z Teplárny Přerov do akciové společnosti Precheza (DP)
 • Návrh SNCR metody (denitrifikace) snižování emisí NOx s využitím moderních SW nástrojů pro modelování (DP)
 • Návrh dynamického třídiče kroužkového mlýna Mk6-50 s využitím moderních SW nástrojů pro modelování (DP)
 • Zpracovat paspart/soupis technologie na předávacích stanicích v lokalitě Karviná a Havířov. Zpracovat, příp. aktualizovat schéma zapojení předávacích stanic v ACAD
 • Optimalizace stávajícího systému a návrhu na doplnění monitorovacího systému CO v podmínkách budoucího provozu na Teplárně Karviná

 

Vítkovice ÚAM a.s.

 • Termodynamické výpočty zařízení
 • Hodnocení mezních stavů materiálů

 MPS Gradior s.r.o. Brno – 4 studenty

 • Volné téma v oblasti činnosti společnosti

 MPS Mont a.s. Prostějov/ Dětmarovice – 3 studenti

 • Volné téma v oblasti činnosti společnosti

Energetická agentura Vysočiny nebo EVECO Brno, s.r.o.

 • Hodnocení investičních záměrů v oblasti termického zpracování odpadů

Pražské služby a.s. nebo Termizo, a.s.

 • Analýza provozních dat ze zařízení pro energetické využití odpadů

Pražské služby a.s. nebo Termizo, a.s.

 • Zpřesnění technicko-ekonomických modelů zařízení pro energetické využití odpadů

Primus CE, s.r.o.

 • Hodnocení spotřeby energie v rámci energeticky náročného procesu

Královopolská SAG

 • Pevnostní výpočty nádob, potrubí nebo ocelových konstrukcí

Královopolská RIA

 • Projektování technologických zařízení pro energetiku
 • Projektování chemických a petrochemických zařízení
 • Konstruování nádob, potrubí nebo ocelových konstrukcí

ČEPS, a.s. – 2 studenti

 • Volné téma v oblasti činnosti společnosti

MENERGO a.s. – 4-6 studentů

 • Měření a regulace provozu KGJ s vizualizací vybraných parametrů na centrální dispečink.
 • Propočty energetických parametrů KGJ s ohledem na údaje výrobců a s ohledem na existenci norem.
 •  Implementace zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla do stávajících lokálních výtopen o elektrickém výkonu do 200 kWe.
 • Posouzení aspektů instalace zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla do stávajících lokálních výtopen z pohledu existence stavebního zákona (hluková zátěž, vyvedení spalin, vibrace a podobně).
 • Řešení zapojení KGJ do soustavy s plynovými kotly s návrhem regulace tepelného výkonu.
 • Zpracování přehledu výrobců absorpčních chladičů s porovnáním investičních nákladů a provozních parametrů.
 • Spolupráce na tvorbě energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov.
 • Návrh alternativního využití zbytkového tepla z KGJ (chlazení palivové směsi tepelným čerpadlem, rekuperace tepla ze vzduchotechniky, druhý stupeň spalinového výměníku, ORC jednotka na spalinách a podobně).
 • Způsoby úpravy degazačního a důlního plynu, včetně jeho regulace.
 • Způsoby úpravy koksárenského plynu, včetně jeho regulace.
 • Použití KGJ jako špičkovacího, záložního či ostrovního zdroje z pohledu vyvedení elektrického výkonu.
 • Návrh zapojení KGJ se záložním zdrojem (UPS, diesel agregát a podobně) z pohledu regulace elektrické energie.
 • Posouzení vlivu parametrů distribuční sítě elektrické energie na chod KGJ, včetně vzájemného ovlivnění.           

Slezská Mechatronika s.r.o. – 4 studenti

 • Návrh inteligentní energetické jednotky ostrovního energetického centra s využitím fotovoltaických panelů
 • Návrh konstrukčního řešení náprav podvozku se čtyřmi všesměrovými koly
 • Návrh alternativy modulu manipulace zásahového robotu HARDY
 • Návrh alternativy modulu hasicího a uchopovacího efektoru zásahového robotu HARDY
 • Návrh zavěšení předního kola elektromobilu s pohonem v kole
 • Návrh spodní retenční nádrže důlní přečerpávací elektrárny včetně čerpacího subsystému

 INTOZA s.r.o. – 4 studenti

 • Návrh administrativní budovy v nulovém energetickém standardu v Ostravě, ul. Železárenská
  Popis projektu: zpracování architektonické studie administrativní budovy včetně návrhu koncepce vytápění, větrání…
  Rozsah projektové dokumentace: dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  Požadavky na studenty: studenti magisterského oboru architektura a stavitelství, průmyslové a pozemní stavitelství, prostředí staveb
  Počet studentů: 2
 • Revitalizace rodinného domu v energeticky pasivním standardu v Ostravě, ul. Varšavská
  Popis projektu: zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci rodinného domu v energeticky pasivním standardu
  Rozsah projektové dokumentace: dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  Požadavky na studenty: studenti magisterského oboru architektura a stavitelství, průmyslové a pozemní stavitelství nebo prostředí staveb
  Počet studentů: 2

Název projektu: Partnerství v oblasti energetiky | Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0080