Workshopy

Pracovní skupiny Téma workshopu
Studenti VŠB-TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky Návrh a realizace modelu vedení NN PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky Návrh a realizace modelu vedení VVN PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta stavební Prostředí staveb PDF
Studenti VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství Projekty v oblasti energetiky a strojírenství PDF
Studenti VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství Konstrukce zařízení PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta ekonomická Moravskoslezský energetický klastr PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta stavební Architektonická studie rodinného domu PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta stavební Vliv volby otvorových výplní na tepelnou ztrátu a letní tepelnou stabilitu místnosti PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta strojní Bezpečnost a pevnostní analýzy technických systémů – skupina A PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta strojní Bezpečnost a pevnostní analýzy technických systémů – skupina B PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta strojní Spalovací zdroje a jejich vliv na kvalitu ovzduší – skupina 1 PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta strojní Spalovací zdroje a jejich vliv na kvalitu ovzduší – skupina 2 PDF
Studenti VŠB-TUO, Fakulta stavební Inteligentní energetické systémy řízení PDF

Název projektu: Partnerství v oblasti energetiky | Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0080