Energetický kongres dne 15.-16.4.2014

Moravskoslezský energetický klastr připravuje ENERGETICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí, který se uskuteční ve dnech 15.-16.4.2014 na VŠB-TUO, Fakultě stavební. Hlavním tématem kongresu je spolupráce a vytvoření partnerství v oblasti energetiky mezi VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a členy Moravskoslezského energetického klastru. Účelem partnerství je výměna informací, poznatků a prohlubování spolupráce v oblasti energetiky.

Program kongresu (formát PDF)

Název projektu: Partnerství v oblasti energetiky | Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0080