Závěrečná konference dne 27.5.2014

Moravskoslezský energetický klastr pořádá závěrečnou konferenci k projektu Partnerství v oblasti energetiky, která se bude konat 27.5.2014 v Podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO. Na konferenci bude zhodnocena realizace projektu, jeho výstupy a zkušenosti ze spolupráce firem působících v oblasti energetiky, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Vysokého učení technického v Brně.

Pozvánka k Závěrečné konferenci (formát MS Word)

Název projektu: Partnerství v oblasti energetiky | Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0080